Aydın Yıldırım
İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü
Aydın Yıldırım
Yazı İşleri Müdürlüğü
Emine Uzun
Sağlık İşleri Müdürlüğü
Dahili Tel: 1003
Muhammet Kemalettin NOKTA
Basın ve Yayın Müdürlüğü
Dahili Tel: 1170
Mehmet Karaca
Kültür İşleri Müdürlüğü
Dahili Tel: 1260
Ayşe Gündoğar Şenyiğit
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Dahili Tel: 1120
Tayfur Cengiz
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Dahili Tel: 1400
Esma Kara
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Dahili Tel: 1200
Selim ÜNSAL
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Dahili Tel: 1300
Mehmet Ali Can
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Dahili Tel: 2412
Osman CİĞER
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Dahili Tel: 1341-1343
Bahattin Totan
Fen İşleri Müdürlüğü
İbrahim Bahadır Tosun
Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
Dahili Tel: 2124
Mustafa Özsolak
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Dahili Tel: 2160
Mustafa Karasu
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Dahili Tel: 2314
Mehmet MACİT
Özel Kalem Müdürlüğü
Dahili Tel: 1160
Mustafa Doğan
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Dahili Tel: 1500
Zeki Gökmenoğlu
Zabıta Müdürlüğü
Mustafa Doğan
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Dahili Tel: 1500
İsmail BARAN
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Dahili Tel: 1560
Mehmet Karaca
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Dahili Tel: 1260
Mustafa KARASU
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
Dahili Tel: 2314
Osman CİĞER
Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Dahili Tel: 1160