Aydın Yıldırım

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Dahili Tel : 1510

Aydın Yıldırım

Yazı İşleri Müdürlüğü

Dahili Tel : 1180

Emine Uzun

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Dahili Tel : 1003

Muhammet Kemalettin NOKTA

Basın ve Yayın Müdürlüğü

Dahili Tel : 1170

Mehmet Karaca

Kültür İşleri Müdürlüğü

Dahili Tel : 1260

Ayşe Gündoğar Şenyiğit

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Dahili Tel : 1120

Tayfur Cengiz

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Dahili Tel : 1400

Esma Kara

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Dahili Tel : 1200

Selim ÜNSAL

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Dahili Tel : 1300

Mehmet Ali Can

Veteriner İşleri Müdürlüğü

Dahili Tel : 2412

Osman CİĞER

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Dahili Tel : 1341-1343

Bahattin Totan

Fen İşleri Müdürlüğü

Dahili Tel : 1550

İbrahim Bahadır Tosun

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü

Dahili Tel : 2124

Mustafa Özsolak

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Dahili Tel : 2160

Mustafa Karasu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Dahili Tel : 2314

Mehmet MACİT

Özel Kalem Müdürlüğü

Dahili Tel : 1160

Mustafa Doğan

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Dahili Tel : 1500

Zeki Gökmenoğlu

Zabıta Müdürlüğü

Dahili Tel : 1100

Mustafa Doğan

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Dahili Tel : 1500

İsmail BARAN

Yapı Kontrol Müdürlüğü

Dahili Tel : 1560

Mehmet Karaca

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Dahili Tel : 1260

Mustafa KARASU

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Dahili Tel : 2314

Osman CİĞER

Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Dahili Tel : 1160